Våra korta äventyrsläger startar alltid på fredagar kl 16.00 och slutar alltid på söndagar kl 16.00. Våra läger har oftast ett tema eller en intresseinriktning. Man kan börja med kort läger för att sedan komplettera med ett längre läger på sommaren. Vi planerar och bokar våra läger med stor framförhållning och de program som finns med i beskrivningarna är att tolka som ett ramprogram. Vi kan inte alltid garantera att det blir exakt som vi skriver i kallelserna och på vår hemsida.


Det är oundvikligt att det ibland blir ändringar pga väder eller sjukdom utanför vår kontroll. Det vi kan garantera är att vi alltid ordnar en annan aktivitet istället för den som vi kanske tvingas ställa in! Sök alla dina läger samtidigt! Det underlättar för din handläggare.

Våra aktuella äventyr

Datum