Våra sommarläger är mellan 4 och 12 dygn. Är du ny på läger hos oss, tycker vi att det är bra om du börjar med ett 4- till 7-dagars läger. Vi har ett mycket stort utbud av olika aktiviteter och teman på våra läger. Vi planerar och bokar våra läger med stor framförhållning och de program som finns med i beskrivningarna är att tolka som ett ramprogram. Vi kan inte alltid garantera att det blir exakt som vi skriver i kallelserna och på vår hemsida.

Det är oundvikligt att det ibland blir ändringar pga väder eller sjukdom utanför vår kontroll. Det vi kan garantera är att vi alltid ordnar en annan aktivitet istället för den som vi kanske tvingas ställa in. Observera att våra sommarläger alltid börjar kl 10.00 och slutar kl 16.00.

Våra aktuella äventyr

Datum