Anmälan

Som vanligt gäller att du måste söka din plats hos din LSS handläggare, och din plats är inte garanterad förrän din handläggare godkänner din ansökan. Vi förbehåller oss också rätten att ställa in ett visst läger om det inte finns tillräckligt med anmälda för att lägret ska gå att genomföra. Om ett läger ställs in kommer du som har en godkänd plats att erbjudas plats på ett annat läger.

Nytt för i år är att vissa korta äventyrsläger hänger ihop med några långa äventyrsläger. Du kan då t.ex. söka 2 – 3 läger med samma inriktning under året vid ett och samma ansökningstillfälle.

Vi har vid alla läger ett max antal av deltagare, och likaså har vi ett ålderskrav vid vissa läger. För dig som är ny hos oss ser vi gärna att du börjar med ett kortare läger, allt för att vi ska lära känna varandra och för att vi i framtiden skall kunna göra lägervistelsen ännu bättre för dig.


Tänk på att anmäla dig till din handläggare så snabbt du kan. Din handläggare behöver tid för att kunna göra en korrekt bedömning. Vi har också begränsat med platser på alla våra läger, så det är först till kvarn som gäller.

Har inte din kommun avtal till Äventyrsläger?
Be din handläggare kontakta oss så skickar vi över all nödvändig information

Vår filosofi är:
Att allting är möjligt på varje deltagares sätt.
Att vi vågar prova tillsammans.
Att ha tid.

Välkomna till ett nytt lägerår!

Ladda ner anmälningsblankett!